Ми впевнені, що тільки екологічно безпечне може бути економічно доцільним!

ОЛЕКСАНДР ГУРА, проректор Запорізького національного університету:
«Ми впевнені, що тільки екологічно безпечне може бути економічно доцільним!»

Останнім часом все більше мешканців Запоріжжя усвідомлюють, що без вирішення екологічних проблем місто не має майбут-нього. Це усвідомлення спонукає до рішучих вчинків: одні від’їжджають, покидаючи рідну домівку, інші роблять спробу покращити ситуацію. Останні для цього використовують будь-яку можливість та наявні ресурси: хтось починає прибирати сміття поруч із будинком, хтось висаджує дерево на тому місці, де воно «було в його дитинстві», а більшість згуртовується та організовує су-ботники. Дехто йде далі: більшість регіональних осередків сучасних політичних партій має у своїх програмах екологічний складник, іноді до цієї роботи долучається і регіональний бізнес. Проте, віддаючи належне тим небайдужим та їхнім справді «героїчним зусиллям», у місті сформувалася команда людей, готових зробити боротьбу за чисте довкілля головним сенсом свого життя. Причому проводити цю боротьбу системно та професійно.

Хто ми? Запоріжжя має потужний науковий потенціал, і саме з представників запорізьких науково-освітніх установ сформувалася наша команда. Кожен із нас – професіонал зі своєю історією успіху. Більшість із нашої команди має широке коло своїх учнів, випускників, послідовників, для яких є без-заперечним авторитетом.

Кістяк нашої команди складають експерти, котрі займаються питаннями екології та здорового способу життя професійно, мають успішні фахові здобутки та впроваджені проєкти.

У нас спільна життєва позиція, що ґрунтується на розумінні того, що екологічні проблеми міста наразі є стратегічно найкри- тичнішими, і тільки після їх подолання можна починати вирішувати увесь комплекс інших проблем. Це – наріжний камінь усього подальшого розвитку міста, його гуманний сенс і подолати всі ці проблеми можна винятково в ме-жах наукового, системного підходу, із урахуванням передового світового досвіду. І тому ми однозначно визначилися з партією, якій ми довіряємо і з якою готові йти на місцеві вибори: це Партія Зелених України.

Для чого ми йдемо у владу? Команда науковців і педагогів міста йде до Запорізької міської ради, щоб сформувати та реалізувати комплексну науково обґрунтовану Стратегію екологічного розвитку Запоріжжя.

Наша команда іде до влади, щоб змінити філософію міста: Запоріжжя повинно розвиватися на основі останніх досягнень науки! Цього вимагає час, цього вимагають люди! Смисловим центром розвитку повинен стати Університет, а не Завод, і не «Базар»! На підґрунті сучасної науки відновиться розвиток виробництва, а завдяки якісній освіті ми разом сформуємо нову культуру мислення! «Екологічно чисте місто навколо Університету!» – це наше альтернативне гасло, що надасть Запоріжжю друге дихання! Не штучне дихання, а дихання свіжим повітрям на повні груди!

Ми виділяємо такі пріоритетні напрямки нашої діяльності:

  1. Формування нової регіональної екологічної культури як результату розробки і впровадження комплексної системи безперервної екологічної освіти в закладах дошкільного виховання, закладах середньої та вищої освіти. Планується створення екологічного освітнього центру на о. Хортиці.
  2. Створення комплексної екологічної лабораторії на базі біологічного факультету Запорізького національного університету для проведення постійного екологічного моніторингу в місті, із роботою цілодобового колцентру. Основне завдання еколабораторії – розробка та впроваджен-ня проєктів із вирішення локальних і регіональних екологічних проблем із залученням позабюджетних інвестицій та екологічний фандрайзинг.
  3. Створення інформаційно-дискусійного майданчика з громадського обговорення, розробки та впровадження Екологічної стратегії розвитку міста, що спрямована на поступове заміщення застарілих індустріальних виробництв сучасними, ІТ-кластером, креативними індустріями. Планується створення відповідного Інтернет-порталу, інтерактивного кластеру (мапи) екологічних проблем та ресурсів підтримки, циклу відповідних телевізійних і мережевих передач.
  4. Створення Громадської Переговорної Групи (ГПГ) для ведення діалогу з власниками та топ-менеджментом запорізьких підприємств. Планується укладання Громадського договору з власниками підприємств щодо стабілізації екологічної ситуації в Запоріжжі.
  5. Створення муніципальної екологічної поліції, яка разом із громадським екологічним рухом візьме під контроль міське довкілля. Очікується, що система штрафів та заохочень стане дієвим засобом поліпшенням екологічної ситуації в місті.
  6. Формування та організація системної діяльності широких регіональних громадських екологічних рухів із боротьби зі стихійними сміттєзвалищами та за озеленення міського середовища.
  7. Перегляд структури міського бю-джету з позицій пріоритетного фінансування саме екологічного складника, залучення на реалізацію екологічних проєктів позабюджетного фінансування та зовнішнього інвестування.

Ми маємо на меті створити в міській раді постійно діючу міжфракційну робочу групу з вирішення екологічних питань на основі широкого залучення депутатів усіх політичних сил.

У боротьбі за чисте довкілля не існує політичних розбіжностей! Така група стане дієвим механізмом впровадження в життя стратегії екологічного розвитку Запоріжжя.

Отже, наша програма цілком логічна та здійсненна! Ми не даємо обіцянок, яких не виконуємо, тому що Партія Зелених України – це світовий бренд, який присутній у багатьох європейських країнах світу, а українські «зелені» з 2004 року є частиною цієї європейської спільноти. Ми – єдина партія в Україні, яка постійно була і є членом європейського процесу, і весь цей час відстоювала і захищала право українських громадян жити в екологічно безпечному середовищі.

Ми хочемо жити в демократичному суспільстві і дихати повітрям на повні груди.

Ми хочемо жити в демократичному суспільстві і дихати повітрям на повні груди.

Ми впевнені, що тільки екологічне може бути економічно доцільним, і готові нести за це відповідальність!