ЗМІНА КЛІМАТУ ТА НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Зміна клімату та нові виклики для України

Кандидат у депутати Запорізької обласної ради від Партії Зелених України, доктор біологічних наук Олександр Рильський виклав своє бачення попередження екологічної кризи

Зміна клімату планети Земля та пов’язані з цим загрозливі зміни в біосфері планети стали незмінною реальністю. Зазначаючи глобальність процесів, що відбуваються, більшість вчених-екологів виділяють два основних чинники цих змін: природні й антропогенні. Природні, по-перше, пов’язані з незалежними від людини змінами в положенні магнітного полюсу та зменшенням абсолютної величини магнітного поля. По-друге, з коливаннями кута прецесії осі, навколо якої обертається наша планета. Антропогенний чинник пов’язаний з діяльністю людини, яка набула глобального характеру. Крім цього, сьогодні одним з основних джерел різкого зростання температури над територією України є безконтрольна масова вирубка лісів, знищення лісосмуг, байрачних лісів, руйнування трав’яного покриву на схилах балок, струмків, малих річок.

Цей антропогенний чинник є також головною причиною зникнення малих річок (10 тисяч за 25 років) і причиною загального зневоднення території України. У подальшому це шлях до ще однієї катастрофи, яка насувається на Україну з величезною швидкістю – це дефіцит прісної (питної) води.

Зникнення лісосмуг і мікролісів у степовій зоні (у багатьох районах Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської областях лісосмуги знищені на 50-60 %) беззаперечно призведе через 5-10 років до відновлення пилових бурь, які знищать мільйони тон чорнозему впродовж декількох років. Це явище, як і зневоднення країни, є катастрофічними, і належать до питань безпеки держави. Для запобігання такого сценарію необхідно терміново прийняти довгострокову державну програму з широкомасштабного заліснення великих територій країни.

Заліснення степу і лісостепу повинно відбуватись за новими принципами (а не тими, що враховувались 70 років тому при засадженні степу лісосмугами) з урахуванням зміни клімату, проблеми зневоднення річок, а також з урахуванням нових знань, які з’явилися в лісництві, ландшафтознавстві, і нових потребах людства.

Виконання загальнодержавної програми заліснення степової та лісостепової зон повинно здійснюватися державними інституціями, а стан лісових насаджень – жорстко контролюватися державною спеціалізованою службою разом з представниками активної екологічної громадськості. Для цього необхідно терміново внести зміни до закону про об’єднані територіальні громади (ОТГ) та закон про обіг земель. На наш погляд, розпилення юридичного статусу лісосмуг за окремими статтями про ОТГ, закону про обіг землі (в якому цих статей навіть ще немає) – це стратегічна помилка, зважаючи на важливість вищезазначених проблем для безпеки держави.

Швидке, широкомасштабне виконання цієї програми затримає на багато років зневоднення України, зменшить динаміку наростання температур на території держави та збереже безцінний дар природи – українські чорноземи. В науковому плані всі існуючі проблеми вирішені. Не має тільки щирого прагнення влади і необхідного фінансування.

Все це дозволить народу України ще багато десятиліть (а можливо і століть) жити в більш-менш комфортних екологічних умовах та з економічною перспективою.

Олександр Рильський, доктор біологічних наук, професор, зав.кафедри загальної та прикладної екології і зоології ЗНУ.